Eusing Free IP Scanner 免費的 IP 區段及端口掃描工具,找出電腦名稱(免安裝)

Eusing Free IP Scanner 免費的 IP 區段及端口掃描工具,找出電腦名稱(免安裝)

想要知道在網路區段中包含哪幾台電腦或是網管想要知道區段中 IP 位置的分配情形,可以來試試 Free IP Scanner 這套免費的 IP 區段掃描工具,找出電腦名稱,Free IP Scanner 除了可以讓 IP 對映出相關的電腦名稱,亦可掃描該 IP 所開放的端口(Port) 。

繼續閱讀»»»

請輸入關鍵字


請選擇...


˄